...
Економіка
1 Реферат на тему: «Сучасна концепція логістики. Етапи розвитку логістики»
2 Реферат з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» по тему: “Зв'язок системи контролю із системою мотивувації співробітництва”
3 РЕФЕРАТ з Міжнародної економіки Тема: Південна Корея
4 Реферат на тему: «Контроль маркетингової діяльності»
5 РОЗРАХУНКОВА РОБОТА “Аналіз ефективності виробництва продукції тваринництва”
6 Реферат на тему: «ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»
7 Реферат на тему: Психологія управління
8 Розрахункова робота з аналізу господарської діяльності на тему: «Аналіз ефективності виробництва основних видів продукції рослинництва»
9 РОЗРАХУНКОВА РОБОХА: „ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ"
10 Реферат на тему: Зовнішні і внутрішні конкурентні переваги
11 Реферат на тему: Паблік рилейшнз
12 Дипломна робота: Методичні основи оцінки ефективності організації фінансової роботи на виробничому підприємстві
13 Реферат: «Методи ціноутворення»
14 Реферат на тему: Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку
15 Маржинальний дохід і порядок його визначення
16 Курсова робота: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
17 Курсова робота: Теоретичні аспекти організації управління виробництвом в колективному сільськогосподарському підприємстві
18 Курсова робота: Управління економічною ефективністю виробництва продукції рослинництва
19 Курсова роботу: Формування напрямків ринкової діяльності у господарстві
20 КУРСОВА РОБОТА: «Облік готової продукції»
21 КУРСОВА РОБОТА: ВПЛИВ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 2
22 КУРСОВА РОБОТА: “КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ”
23 КУРСОВА РОБОТА: “ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ”
24 Курсова робота: Управління ресурсним потенціалом підприємства
25 КУРСОВА РОБОТА: Науково-теоретичні основи організації виробництва галузі рослинництва
26 КУРСОВА РОБОТА: ВПЛИВ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
27 Курсова робота “Організація роботи працівників апарату управлвння і її вдосконалення”
28 Курсова робота «Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва»
29 Контрольна робота: Оподаткування господарюючих суб’єктів в агробізнесі
30 Курсова робота: Організаційно-правовий статус, імідж, рейтинг підприємства
31 Курсова робота Ефективність виробництва зерна
32 РОЗРАХУНКОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
33 Реферат Покрокова інструкція по роботі з лікарняним листом
34 Реферат Аутсорсинг - що це таке?
35 Реферат Допит співробітників при податкових перевірках
36 Реферат ПДВ за новими правилами
37 Реферат Планування в умовах кризи: екстрим планом не перешкода
38 Реферат Для вирахувань ПДВ необхідний зв'язок з об'єктами оподаткування, у тому числі і минулих періодів
39 Реферат Особливості та характеристика двох основних елементів митного оформлення
40 Реферат Чи існують закони виробництва?
41 Реферат Як відобразити в бухобліку крадіжку на підприємстві
42 Реферат на тему: «Характеристика державного прогнозу економіки і соціального розвитку країни»
43 Брокерське обслуговування за дорученням
44 Брокерське обслуговування за дорученням
45 Брокерське обслуговування за договором
46 Брокерська контора, роль і місце її в біржовій діяльності
47 Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів
48 Фондова біржа і фондовий ринок
49 Цінні папери як біржовий товар
50 Сутність біржової угоди та її види
51 Види заявок на здійснення біржових угод
52 Процедура лістингу
53 Оформлення і виконання біржової угоди
54 Технологія біржової ф'ючерсної торгівлі
55 Види угод на ф'ючерсному ринку
56 Види біржових угод на товарній біржі
57 Шляхи розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні
58 КОНЦЕПЦІЯ ХЕДЖУВАННЯ. ПРАКТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ХЕДЖУВАННЯ
59 Базисний ризик у хеджуванні
60 Хеджування при торгівлі опціонами
61 Переваги і недоліки хеджування
62 Особливості розрахунків на біржах реального товару та функції клірингу
63 Технологія біржової торгівлі на вітчизняних товарних біржах
64 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
65 Принципи діяльності та організаційна структура товарних бірж
66 ТОВАРНА БІРЖА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ
67 Організація біржової торгівлі на ф'ючерсних біржах
68 Біржові товари
69 Формування ринку сільськогосподарської продукції як умова діяльності аграрних бірж
70 Концепція розвитку біржового сільськогосподарського ринку
71 Основні напрямки розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції
72 Складові біржової угоди та їх сутність
73 Історія розвитку вітчизняних бірж
74 Формування національного біржового ринку
75 Сучасний стан світового біржового ринку
76 Еволюція оптової торгівлі
77 Біржова торгівля в Радянській Україні
78 Біржова торгівля в Радянській Україні
79 Становлення біржової торгівлі в незалежній Україні
80 ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
81 Регулювання біржової торгівлі в США
82 Регулювання біржової діяльності в Україні
83 Оподаткування біржової діяльності
84 Фондова біржа як вторинний ринок обігу цінних паперів і проблеми її функціонування в Україні
85 Ознаки цінних паперів та їх види
86 Ринок цінних паперів і особливості його регулювання в Україні
87 Сутність, визначення і складові фінансового ринку
88 Загальна характеристика страхового ринку України
89 Форми та види страхової діяльності
90 Страхування як економічна категорія
91 Принципи оподаткування.
92 Функції податків.
93 Сутність податків
94 Бюджетний Кодекс: причини впровадження та напрями реалізації
95 Проблеми дефіциту бюджету, його причини та напрями скорочення
96 Видатки державного бюджету
97 Доходи державного бюджету. Розподіл загальнодержавних доходів між різними ланками бюджетної системи.
98 Державний бюджет (економічна природа і роль)
99 Бюджетна система держави
100 Державний кредит
101 Державні доходи, методи їх мобілізації
102 Поняття про аудит, його принципи порядок проведення та перспективи розвитку в Україні.
103 Органи фінансового контролю, їх функції права і обов’язки
104 Види, форми і методи фінансового контролю.
105 Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи
106 Зміни щодо змісту фінансового планування при переході до ринкових відносин. Методи фінансового планування
107 Система фінансових планів та їх взаємозв’язок
108 Зміст, значення, завдання фінансового планування та фінансових планів
109 Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні підприємствами.
110 Специфічні особливості управління фінансами в розвинених ринкових країнах
111 Організація управління фінансами в Україні. Фінансовий апарат та його функції.
112 Поняття про управління фінансами, його принципи та функціональні елементи.
113 Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики
114 Фінансова політика на різних історичних етапах та її особливості в умовах переходу України до ринкових відносин
115 Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави
116 Характеристика ланок фінансової системи, їх взаємозв’язок та вплив на фінансову систему держави
117 Склад фінансової системи України
118 Зміст поняття «фінансова система», принципи щодо її організації
119 Функції фінансів
120 Фінанси як економічна категорія
121 Загальна теорія фінансів у працях провідних економістів
122 Сутність бухгалтерського обліку та його місце в господарському обліку
123 Об’єкти бухгалтерського обліку: визначення, визнання та класифікація
124 РИНОК ПРАЦІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
125 РОЗРАХУНКОВА РОБОТА з статистики Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків
126 Економічний аналіз
127 ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
128 Кейнсіанство
129 ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ
130 Реферат на тему: Тіньова економіка
131 ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ
132 Економічна думка середньовіччя
133 Розрахункова робота: "Розробка операційно-технічної карти та виконання польових механізованих робіт"
134 Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період
135 Реферат на тему: “ Суть закону грошового обігу. Швидкість обігу грошей ”
136 Метод бухгалтерського обліку
137 Зародження економічної теорії
138 Реферат на тему : «Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів»
139 КУРСОВА РОБОТА: "ВИНИКНЕННЯ, ЕТАПИ ТА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"
140 РЕФЕРАТ на тему: “ Загальні положення етики бізнесу ”
141 Реферат на тему: « Економічна свобода – основна умова розвитку бізнесу »
142 РЕФЕРАТ на тему: “Інвестиційна діяльність венчурних фірм”
143 РЕФЕРАТ: “Введення в курс “Основи економічної теорії”
144 Конспекти лекцій з курсу “Бухгалтерський облік”
145 Реферат на тему: “Форми власності”
146 Повідомлення на тему: «Історія грошей України»
147 Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України
148 Реферат на тему: Товар і послуга як об’єкти маркетингової товарної політики. Товарний ринок.
149 Повідомлення на тему: «Роздержавлення та приватизація»
150 Реферат на тему “Розвиток економічної думки в Україні”
151 Повідомлення на тему: «Реформування земельних відносин в Україні»
152 Повідомлення на тему: «Інфраструктура ринку України»
153 Генезис меркантилізму
154 Реферат по курсу «РПС» на тему ”Програмування розвитку регіонів“
155 Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем.
156 Курсова робота на тему “ Інфляція в Україні та шляхи її усунення”
157 Курсова робота з курсу: “Мікроекономіка” на тему: “Ринкова пропозиція та її еластичність”
158 Курсова робота на тему : Інфляційні процеси в Україні
159 КОНТРОЛЬНА РОБОТА: Затрати виробництва, ціна і прибуток
160 Реферат: "Гроші"
161 Контрольна робота з предмету "Макроекономіка" на тему : "Історія економічної думки на Україні."
162 ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
163 Сутність та призначення міжнародних банківських розрахунків
164 Недоліки та переваги окремих видів міжнародних розрахунків
165 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
166 РЕФЕРАТ на тему “Перехід Європи до інформаційного суспільства.”
167 Характеристика діяльності інформаційного агенства Рейтер.
168 Основні положення та принципи програми ЮНЕСКО "Інформаційне суспільство для всіх.
169 Р Е Ф Е Р А Т на тему: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ВНУТРІШНЬОЮ ТА ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ
170 КУРСОВА РОБОТА на тему: “Міжнародна фінансова система”
171 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ ООН
172 Система S. W. I. F. T.
173 ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ.
174 Україна у міжнародних відносинах
175 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
176 Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
177 ВСЕСВІТНІЙ ПОШТОВИЙ СОЮЗ
178 Порівняння документів: “ЮНЕСКО-1996”, “Economic Change” та “Окінавська Хартія”.
179 СИСТЕМА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
180 Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи
181 “Інформація --- глобальна проблема сучасності”.
182 Україна та Європейський Союз
183 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ “МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ”
184 КУРСОВА РОБОТА: “Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини ”
185 Реферат: "Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури. "
186 Р Е Ф Е Р А Т на тему: Роль Національного банку України на ринку цінних паперів
187 Конкурсна робота За темою: Реформування економіки України. Іноземні інвестиції. Холдингові системи.
188 Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні.
189 Контрольна робота з дисципліни “Економічний ризик та методи його виміру” Тема ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА.
190 Реферат: "Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці."
191 Курсова робота на тему: “Міжнародні банківські розрахунки"
192 Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні
193 Курсова робота на тему: Кредитна політика комерційного банку в сучасних умовах
194 Доповідь на тему: "Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу"
195 Контрольная работа: Основні номінали грошового обігу України X-XX століть
196 Реферат: "Історія виникнення грошей"
197 Курс лекцій: Економіка Європейського регіону
198 Реферат: "Фінансова криза"
199 Реферат: "Економіка Ісландії"
200 РЕФЕРАТ З ”Економічної теорії ” Форми власності
201 Курсова робота з курсу: “ФІНАНСИ” Тема: «Податок на додану вартість»
202 Курсова робота: "Фінанси акціонерних товариств"
203 КУРСОВА РОБОТА з предмету "Фінанси та кредит" на тему: " ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ "
204 Курсова робота: "Харчова промисловість"
205 Реферат з курсу “Фінанси” на тему: “Податкова система Канади”
206 КУРСОВА РОБОТА з політичної економії на тему: “Проблеми входження України в світове господарство”
207 Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом
208 Реферат з курсу “Історія економічних вчень” на тему: “Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки”
209 ЗВІТ «ЯК Я УЯВЛЯЮ СВОЮ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ»
210 Реферат: "Цінова еластичність"
211 РЕФЕРАТ по курсу “ОБЛІК ЗАТРАТ”
212 Контрольна робота з основ економічної теорії Тема: Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція.
213 Контрольна робота: «Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку.»
214 Курсова робота На тему : Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету. З дисциплини “ Бюджетний менеджмент ”
215 КУРСОВА РОБОТА Економічна сутність податку на додану вартість, його роль і значення як основного джерела формування державного бюджету
216 Курсова робота: "Митний контроль"
217 КУРСОВА РОБОТА з основ економічної теорії на тему “Особливості державної підтримки аграрного сектора в Україні”
218 Курсова робота з курсу “Теорія фінансів” на тему: Дефіцит державного бюджету, економічна характеристика та шляхи скорочення.
219 Відповіді на іспит з Еконіміки України
220 Реферат: "Вексель, як кредитно-розрахунковий засіб."
221 Контрольна робота з курсу "Розміщення виробничих сил" на тему: "Стан транспортного комплексу України"
222 Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМУ: “Соціально-єкономічні наслідки інфляції в Україні”
223 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з страхування
224 Реферат: "МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ"
225 РЕФЕРАТ На тему: “Пропозиція грошей”
226 РЕФЕРАТ “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА”
227 Курсова робота на тему: “Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці”
228 Курсова робота: "Економічна конкуренція"
229 Курсова робота: "Фінансовий аудит"
230 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку"
231 Реферат на тему: « Контрольно-ревізійні функції Національного банку України »
232 РЕФЕРАТ з прочитаної англійською мовою літератури з фаху «Фінанси, грошовий обіг і кредит», 08.04.01 на тему: «Роль пасивів у діяльності комерційного банку»
233 МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ На тему: “ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ”
234 Контрольна робота: ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ
235 КУРСОВА РОБОТА з предмету "Фінанси та кредит" на тему: "МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ"
236 Доповідь: "РИНОК ПРАЦІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ"
237 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни Фінанси на тему Бюджетний устрій та бюджетна система України
238 Повідомлення: "Зовнішнє економічне оточення України"
239 Курсова робота: "Основні напрямки реформування АПК України."
240 Доклад по економіці: "Фінансова система "
241 Реферат: "Види і типи конкуреції"
242 Курсова робота на тему: «Облік заробітної плати»
243 Курсова робота на тему: "Аналіз оборотних коштів на підприємстві"
244 Реферат: "УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ"
245 Реферат: "Меркантилізм"
246 РЕФЕРАТ “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”
247 Курсова робота: "Ринок страхування"
248 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Економічне вчення Д. Рікардо
249 Курсова робота: "Стратегічне планування"
250 Реферат: "Конкуренція"
251 Курсова робота На тему “Економічна модель Японії”
252 Самостійна робота №4 З курсу “Міжнародні економічні відносини” Тема: “Теорія специфічних факторів виробництва”
253 Реферат: "СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ"
254 КУРСОВА РОБОТА зі світових економічних та міжнародних відносин: “Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини ”
255 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Політична економія» на тему «СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»
256 Курсова робота на тему “Підприємство – основна ланка економіки”
257 Курсова робота з маркетингу на тему “Особливості організації реклами в Internet”
258 Реферат На тему: “Шляхи інтеграції України у світовий простір”
259 Реферат з дисципліни : “Ділова кореспонденція та документи зовнішньоекономічної діяльності” на тему: “Складання рекламних листів”
260 Реферат: "Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем."
261 КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ ЕКОНОМІКИ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ НА ТЕМУ: “ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ”
262 Курсова робота: "Харчов промисловість"
263 Реферат: "на тему “ Інфляція в Україні та шляхи її усунення”"
264 Реферат на тему: “Основи організації фінансів підприємств.”
265 Курсова робота на тему : ′′Фінансова стратегія діяльності підприємства.′′
266 КУРСОВА РОБОТА з менеджменту на тему: Сутність лідерства
267 Курсова робота з менеджменту на тему: “ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІННОВАЦІЙНИХ ФОНДІВ”
268 Контрольна робота з предмету "Макроекономіка" на тему : "Історія економічної думки на Україні."
269 ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ на тему: «Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку»
270 Реферат: "Франсуа Кене"
271 Дипломна по менеджменту
272 Реферат: "Початок промислового перевороту в Україні"
273 Курсова робота на тему: “Формування національної економіки Канади та її місце у всесвітньому господарстві.”
274 Реферат: "Економіка країн Бенілюкса "
275 Курсова робота З дисципліни “Світова економіка” на тему: “Роль світового ринку в формуванні світового господарства”
276 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ “МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ”
277 Реферат: "Економічний сталий розвиток""
278 Реферат: "Економіка Японії"
279 Курсова робота на тему: “Робоча сила як специфічний товар”.
280 Курсова робота: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ.
281 Курсова робота з маркетингу на тему “Особливості маркетингової стратегії при виведені нового товару на ринок”
282 КУРСОВА РОБОТА З МАРКЕТИНГУ НА ТЕМУ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБРАННІ СТРАТЕГІЇ ОХОПЛЕННЯ РИНКУ
283 Контрольна робота з маркетингу банківської діяльності Тема. Розробка плана маркетингу у складі бізнес-плана банку.
284 Курсова робота по Економіці підприємства на тему: “Інтегральна ефективність діяльності підприємства.”
285 Реферат з інфраструктури товарного ринку на тему : СУТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
286 Реферат: "Рентабельність ремонтної майстерні"
287 Курсова робота З предмету “Економіка галузі, менеджмент та маркетинг” на тему “Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку”
288 Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМУ: “Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні”
289 КУРСОВА РОБОТА З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА На тему: « ЦІНА-ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ КРАЇНИ»
290 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з мікроекономіки на тему: Затрати виробництва, ціна і прибуток
291 Реферат: "Організаційні структури управління"
292 Курсова робота з менеджменту на тему: “Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою”
293 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Економічне вчення А. Сміта
294 Реферат з курсу “Економіка України” на тему “Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи”
295 Курсова робота: "Мотивація людської діяльності"
296 Повідомлення: "Винекнення фабричних господарств у першій половині ХІХ століття."
297 Курсова робота зі світової економіки на тему: “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ФРАНЦІЇ. ЇЇ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ”
298 Реферат: "Економіка Фінляндії"
299 Реферат: "Міжнародні науково-технічні відносини"
300 Курсова робота зі світової економіки на тему: “Вільні економічні зони: суть, класифікація та функції”
301 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
302 Реферат: "Економіка Швеції"
303 Курсова робота: "Структура та інфраструктура ринку"
304 Курсова робота: "Банківський маркетинг у Німеччині"
305 Курсова робота на тему “Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні”
306 Курсова работа з маркетингу на тему: "Організація реклами в Інтернеті".
307 Реферат: "Інноваційна політика маркетингу"
308 Реферат на тему: «Аналітичні можливості балансу комерційного банку»
309 Бакалаврська робота на тему : “ Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві “
310 Курсова робота на тему: Управління підприємством в умовах перехідного періоду
311 ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ на тему: «Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Торгпреса‘’
312 Наукова робота на тему : Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр.
313 Реферат: ".Фін. санація підприємств , її ек. зміст та порядок проведення"
314 Курсова робота з курсу: “Мікроекономіка” на тему: “Ринкова пропозиція та її еластичність”
315 ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
316 Повідомлення: "Спеціалізація сільгосподарських районів України"
317 Курсова робота: "Історія творення менеджменту"
318 Контрольна робота з основ економічної теорії: Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція.
319 Контрольна робота на тему: Організаційно-правові форми турфірми
320 Курсова робота з дісципліни “Світова економіка” на тему: “Історичні умови формування національної економіки США”.
321 Реферат: "Форми розрахунків"
322 КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: “Грошові реформи”
323 Р Е Ф Е Р А Т: Валютні ризики: економічна природа та управління.
324 Курсова робота на тему : Інфляційні процеси в Україні
325 Повідомлення: "ХТО Є ХТО НА РИНКУ ПЕЙДЖЕРІВ"
326 Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
327 РЕФЕРАТ на тему: Транспортна система України
328 РЕФЕРАТ на тему: Економічна характеристика господарства Тернопільської області
329 Контрольна робота: "Організація зовнішнього валютного ринку"
330 КУРСОВА РОБОТА З курсу "Світова економіка" На тему: "Електронна комерція: стан та перспективи розвитку"
331 Реферат: "Економіка Сан-Марино"
332 Реферат: "Економіка Франції"
333 РЕФЕРАТ На тему: “Економіка Франції: стан та перспектива”
334 КОНТРОЛЬНА РОБОТА: Банківська система та її функції
335 Реферат: “Введення в курс “Основи економічної теорії”
336 Реферат: "Фінансовий аудит"
337 Реферат: "Продуктивні сили"
338 Реферат: ""Основні макроекономічні показники""
339 МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА НА ТЕМУ: «МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА».
340 Реферат: "ФІНАНСОВА ПОЛІТИІКА І ДОХОДИ УКРАЇНИ"
341 РЕФЕРАТ: Розвиток менеджменту реклами в Україні
342 Реферат: "Комерційний банк"
343 Курсова робота: "Комерційні банки"
344 Реферат: "Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень (СППР)."
345 Реферат по курсу «РПС» на тему ”Програмування розвитку регіонів“
346 Характеристика підприємства чи організації.
347 Реферат: "Монополія"
348 Курсова робота: "Бюджет"
349 КУРСОВАЯ РАБОТА по Государственному строительству и самоуправлению Украины.
350 Курсова робота: Економічні зв’язки України з розвинутими країнами світу
351 Курсова робота з маркетингу на тему: “Теоретичні основи організації реклами в Інтернет”
 

Яндекс.Метрика >