...
Гроші та кредит
1 Реферат: Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту
2 Реферат: Форми та види кредиту.
3 Реферат: Система та принципи банківського кредитування
4 Реферат: Форми безготівкових розрахунків
5 Реферат: Типи та види інфляції
6 Реферат: Суть інфляції, її причини, форми прояву та закономірності розвитку
7 Реферат: Соціально- економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави
8 Реферат: Особливості інфляції в Україні в перехідний період
9 Реферат: Поняття, цілі та види грошових реформ
10 Реферат: Особливості проведення грошової реформи в Україні з 2 по 16 вересня 1996 року
11 Реферат: Поняття грошової системи та її елементи
12 Реферат: Типи грошових систем та їх еволюція.Стстеми металевого обігу грошей(біметалізм та монометалізм)
13 Реферат: Створення та етапи розвитку грошової системи України
14 Реферат: Інструменти грошово-кредитної політики в Україні
15 Реферат: Основні постулати номіналістичної, металістичної теорії грошей та їх еволюція. Класики буржуазної політекономії про гроші.
16 Реферат: Класичний та неокласичний варіанти кількісної теорії грошей. “Трансакційний варіант“ І.Фішера та “кембріджська версія”. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.
17 Реферат: Сучасний монетаризм як напрям кількісної теорії грошей, його відмінність від кейнсіанських концепцій
18 Реферат: Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.
19 Реферат: Походження та суть кредиту.
20 Реферат: Функції і роль кредиту.
21 Механізм зміни грошової маси та грошово-кредитний мультиплікатор
22 Швидкість обігу грошей та чинники, що її визначають
23 Поняття грошової маси. Структура грошової маси за ступенем ліквідності. Поняття грошових агрегатів
24 Модель грошового обороту. Грошові потоки
25 Суть грошового обороту, його особливості на мікро- та макроекономічному рівні. Структура грошового обороту
26 Рівновага на грошовому ринку та процент
27 Пропозиція грошей та механізм її формування
28 Попит на гроші та чинники, що його визначають
29 Суть та структура грошового ринку
30 Роль грошей як інструменту регулювання економіки. Гроші в перехідній економіці України
31 Функції грошей
32 Вартість грошей
33 Форми грошей та їх еволюція
34 Сутність грошей як загального еквівалента. Гроші як гроші та гроші як капітал

Яндекс.Метрика >