...
Інформатика
1 МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»
2 Інформація. Медична інформація, її властивості. Інформативність та валідність медичних даних
3 Сучасний стан і основні напрямки розвитку медичної інформатики в Україні
4 МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ. МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОБРОБКИ
5 Системи дозиметричного планування.
6 Комп'ютерні моніторингові системи
7 Медичні комп'ютерні системи візуалізації
8 МЕДИЧНІ ПРИЛАДО-КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
9 Експертні системи
10 Автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів їх лікування
11 Класифікація МІС
12 Медичні інформаційні системи територіального рівня
13 Медичні інформаційні системи рівня лікувально-профілактичних установ
14 Медичні інформаційні системи базового рівня
15 МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СІСТЕМИ
16 Робототехніка в хірургії
17 Комп’ютерні технології в медицині
18 Операційна система Windows
19 Архітектура персонального комп`ютера (ПК)
20 Антивірусні програми
21 Поняття про комп'ютерні віруси.
22 Мережеві системні утиліти
23 Концепції Windows NT
24 Історія Windows NT
25 Основи роботи з Internet
26 Вивчення в навчальних закладах спецкурсу «Microsoft Outlook 2000 і його можливості»
27 Розробка тестуючих програм в середовищі Visual Basic
28 СУБД ACCESS
29 Microsoft EXCEL
30 Файли в Turbo Pascal
31 Процедури обробки черг і стеків
32 Конструктори і деструктори
33 Архітектура і класифікація навчальних систем. Адаптивні ІНС
34 Робота в MS Word
35 Робота з операційною системою MS-DOS
36 Системне програмне забезпечення
37 DOS
38 Архітектура ЕОМ
39 ПРИЗНАЧЕННЯ, КОНСТРУКЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЇВ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМПЮТЕРІВ
40 Технічні засоби навчання
41 Стиснення інформації
42 Діяльнісні програмні середовища
43 Встановлення, налаштування та дослідження абонентського програмного забезпечення мережі Інтернет
44 Бази даних
45 Коппютерні мережі та Internet
46 Характеристика різних поколінь ЕОМ
47 Історія розвитку ЕОМ
48 Основні галузі застосування ОТ
49 Курсова робота: Реалізація ідеї арифметичного кодування.
50 КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: “ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП’ЮТЕРНІ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ”
51 Курсова робота на тему: Основи роботи з Internet
52 Реферат на тему: “Класифікація автоматизованих інформаційних систем”
53 Оцінка ціни інформації
54 Реферат на тему: Комп’ютерні віруси та боротьба з ними
55 Реферат на тема: Класифікації сучасних ЕОМ
56 Реферат на тему: “Комп'ютерні віруси. Антивірусні програми”
57 Курсова робота: Реалізація ідеї арифметичного кодування
58 РЕФЕРАТ на тему “ВІДЕОПАМ’ЯТЬ”
59 Реферат: Проблеми використання роботів в Інтернеті
60 Реферативна робота на тему: “Особливості текстового процесора Word ’97. Створення та редагування документів”
61 Контрольная работа Предмет «Информатика и компьютерная техника»
62 Реферат на тему: «Інформатика»
63 Реферат з курсу “Програмне забезпечення інтелектуальних систем” Подання знань в агентних системах на прикладі системи “Internet Knowledge Manager” та динамічних цифрових бібліотек.
64 Реферат з курсу “Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем” на тему: “Синтаксичний аналіз у системах автоматичного перекладу: концепції та алгоритми”
65 КУРСОВА: “ПРОГРАМА складної структури з використанням меню"
66 Структурна схема комп‘ютера. Призначення і функції основних пристроїв. Поняття про мікропроцесор.
67 Реферат: Мобільні агенти і обчислення
68 Контрольна робота: Комп’ютеризація досліджень морфологічної структури мови та концепції створення морфологічних процесорів
69 Рефератна тему: “ Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI“
70 Java технологія. Основні риси та перспективи застосування.
71 Реферат з курсу “ Інтелектуальні мережі ” на тему: “ Технологія ATM та алгоритм RED ”
72 Контрольна робота: Семантико-синтаксична модель автоматичного перекладу
73 Огляд візуальних компонентів. Стандартні компоненти Delphi.
74 СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ DELPHI 2.0
 

Яндекс.Метрика >