...
ОБЖ
1 Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
2 ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ТА ВОЄННОГО ЧАСІВ
3 Надзвичайні ситуації воєнного часу
4 Тероризм і деякі аспекти забезпечення безпеки населення
5 Основні принципи попередження надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру
6 Хімічно небезпечні об’єкти
7 Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часів, їх класифікація
8 Небезпечні хімічні речовини оточуючого середовища
9 Класифікація негативних факторів у системі «людина — середовище її існування»
10 Мікроклімат і комфортні умови життєдіяльності
11 Основи фізіології праці
12 Джерела негативних факторів побутового походження
13 Природні явища — джерела негативних факторів
14 Анатомо-фізіологічні механізми безпеки й захисту людини від впливів негативно діючих факторів
15 Людина й біосфера
16 Поняття про біосферу
17 Вплив забруднюючих речовин на компоненти довкілля (біоту).
18 Ергономічні та психологічні основи безпеки життєдіяльності
19 Вплив на стан здоров’я людини небезпечних факторів навколишнього середовища
20 Небезпека середовища проживання людини
21 Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій
22 Пожежа як антропогенна катастрофа. Організація протипожежного захисту.
23 Долікарська допомога при надзвичайних ситуаціях
24 Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
25 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
26 Ядерна зброя. Види ядерної зброї
27 Реферат: Небезпеки природного та техногенного характеру.
28 КУРСОВА РОБОТА: “ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів”
 

Яндекс.Метрика >