...
Педагогіка
1 Методи навчання - друковані наочні методи навчання
2 Магістерська робота: «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ СТАРОБІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА)»
3 Теоретичні основи і практика підготовки кваліфікованих робітників
4 Дидактичні системи професійного навчання
5 Системний підхід до формування основ професійної освіти
6 Професійна педагогіка – наука і навчальний предмет
7 Система професійної освіти України
8 Зміст освіти в ПТНЗ
9 Процес професійного навчання в ПТНЗ
10 Форми організації процесу навчання.
11 Засоби навчання як компонент системи навчання
12 Дидактичні основи навчального процесу в системі ПТО
13 Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв.
14 Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів.
15 Виховання екологічної свідомості. Правові аспекти екологічного виховання
16 АЗБУКА ЗДОРОВ’Я
17 Математичні розваги
18 Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку
19 Гра…Наука…Мистецтво? (універсалізм поняття мовної гри у світі її поліфункціональності
20 Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку
21 Розвиток техніки мовчазного читання.
22 Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі
23 Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра.
24 ЕЛЕМЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
25 Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу дитячих художніх шкіл
26 Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання.
27 Виховання в дитсадку
28 Література рідного краю в концепції мовної освіти в Україні та виховання громадянськості і національної самосвідомості
29 Виховання – як батьківський обов’язок
30 Активні форми та методи навчання на уроках ТКМ
31 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ
32 Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором
33 Поради молодим викладачам
34 Система вищої освіти України
35 Захист фахових інтересів педагогів – основне завдання товариства “Взаємна поміч українських вчителів”
36 ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
37 Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ
38 Виховання поваги до батьків, жінки-матері.
39 Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти
40 “Удосконалення системи оцінювання знань учнів в сучасній школі"
41 “Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики”
42 ПРОФЕСІЙНО-РОЛЬОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ВЗАЄМИНАХ ЙОГО З ВИКЛАДАЧАМИ
43 ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
44 Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи
45 ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
46 Особливості виховного процесу в Україні
47 МАСОВІ ГУЛЯННЯ І СВЯТА
48 КОНКУРСНІ ТА ВИДОВИЩНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ
49 СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КДД)
50 ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ
51 МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
52 ГРУПОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
53 МЕТОДИКА ПОЗАУРОЧНОЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ
54 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЄВИХ ОБ’ЄДНАНЬ
55 ДОЗВІЛЛЄВА РОБОТА В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
56 КРИТИЧНЕ ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ
57 Розвиток розумових здібностей та психологічних особливостей учнів молодших класів у процесі впровадження курсу “Розвиваючі ігри”
58 Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
59 “Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін”
60 Проблеми форм організації навчання
61 Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
62 ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
63 Проблеми виховання
64 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ І СПІЛЬНІСТЬ
65 Приватна школа і нові методи утворення
66 Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
67 Формування в учнів трудової культури засобами народознавства
68 Дошкільнята і природа
69 Вивчення української мови
70 Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів.
71 Гра…Наука…Мистецтво? (універсалізм поняття мовної гри у світі її поліфункціональності)
72 Методи виховання.
 

Яндекс.Метрика >