...
Історія
1 Реферат на тему: Життя і діяльність Джузеппе Гарібальді.
2 Реферат на тему: "План Барбаросса" суть; етапи втілення; перебіг подій; причини краху.
3 Реферат на тему: Історична спадщина Гуго Гроція
4 Реферат на тему: Держава ісмаїлітів в Ірані в 11-13ст
5 Реферат на тему: Кеннеді, Джон Фицгералд
6 Реферат на тему: Мідхат-паша: суспільно-політичні погляди та діяльність”
7 Реферат на тему: Клемент Еттлі
8 Реферат на тему: ЗБРОЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ
9 Реферат на тему: Ідеологічні засади державотворення в Польщі, Чехії і Болгарії в ІХ-ХІ ст.
10 Реферат на тему: Наполеон І
11 Реферат на тему: “Оксамитова революція” в Чехословаччині
12 Реферат на тему: БІТНИКИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ.
13 Реферат на тему: Історія Італї
14 Реферат на тему: Режим консульства у Франції
15 Реферат на тему: Революція в Росії та виникнення радянської держави і права.
16 Реферат на тему: Христофор Колумб
17 Реферат на тему: Становлення та організація державних інституцій в московській державі в XIII – XI ст.
18 Реферат на тему: Вплив монголо-татарського ярма на суспільно-економічний розвиток Північно-Східної Русі ХІІІ-ХV ст. в історіографії.
19 Реферат на тему: Руська правда та її основні положення
20 Реферат на тему: СРСР 1945-1985 років
21 Реферат на тему: Франція у 80-90-х роках.
22 Реферат на тему: Епохи в історії Японії
23 Реферат на тему: Становлення самурайства, самурайського стану, одяг самураїв
24 Реферат на тему: План Маршалла
25 Реферат на тему: Російське військо в суспільно-політичному житті Росії кінця ХVІІ – сер. ХVІІІ ст.
26 Реферат на тему: ЮГОСЛАВІЯ. НОВІ ПІВДЕННОСЛОВ'ЯНСЬКІ ДЕРЖАВИ
27 Реферат на тему: Захоплення Кортесом Америки
28 Реферат на тему: Повоєнне влаштування світу
29 Реферат на тему: Суспільно-політичні рухи 30-х років ХХ ст.
30 Реферат на тему: Франція у другій половині ХХ ст.
31 Реферат на тему: Франсиско Франко: непереможений генералісимус
32 Реферат на тему: Греція під владою Македонії. східні походи Oлександра
33 Реферат на тему: Польща в 1918-1939 рр.
34 Реферат на тему: Піраміди, гробниці, храми. Єгипет у період нового царства
35 Реферат на тему: Греко-перські війни. афінська демократія за Перікла
36 Реферат на тему: Ясір Арафат – лідер Палестинського народу
37 Реферат на тему: ЄГИПЕТ - ПЕРША ЦИВІЛІЗАЦІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
38 Реферат на тему: Громадянська війна в Югославії. Участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах
39 Реферат на тему: Карибська і Берлінська кризи
40 Реферат на тему: Якобінська диктатура. Максиміліан Робесп’єр
41 Реферат на тему: ЗАВОЮВАННЯ РИМЛЯНАМИ ВАРВАРСЬКИХ ПЛЕМЕН ЄВРОПИ
42 Реферат на тему: Розкол Церкви 1054 року
43 Реферат на тему: Розвиток друкарства в XVI – першій половині XVII століття
44 Реферат на тему: Держава і право франків
45 Реферат на тему: Реформи в Російській імперії Олександром ІІ
46 Реферат на тему: ЯК КОРТЕС ЗАВОЮВАВ КРАЇНУ АЦТЕКІВ
47 Реферат на тему: ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ МИР 1648 РОКУ: ВИТОКИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
48 Реферат на тему: Індія в міжвоєнний період
49 Реферат на тему: Боспорське царство
50 Реферат на тему: Російські революції
51 Реферат на тему: США у післявоєнний період
52 Реферат на тему: Афінська демократична рабовласницька республіка
53 Реферат на тему: Реферат на тему: Стародавньосхідні деспотії
54 Реферат на тему: ПОЛІТИКА ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
55 Реферат на тему: Болгарія у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)
56 Реферат на тему: Югославія в міжвоєнний період
57 Реферат на тему: І. ПРОГОЛОШЕННЯ КНР І ПОБУДОВА - «ОСНОВ СОЦІАЛІЗМУ»
58 Реферат на тему: “Історія Олімпійських ігор”
59 Реферат на тему: Політичний портрет. КОНРАД АДЕНАУЕР
60 Реферат на тему: АРХІМЕД
61 Реферат на тему: МУСТАФА КЕМАЛЬ АТАТЮРК 1881 - 1938
62 Реферат на тему: ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
63 Реферат на тему: ЧИЧЕРІН ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (1872 - 1936)
64 Реферат на тему: Утвердження Америці статусу США
65 Реферат на тему: Поняття Реформації
66 Реферат на тему: Лицарі середньовіччя
67 Реферат на тему: Нестор Махно
68 ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ.
69 Характеристика права Козацько-гетьманської держави
70 Ліквідація автономного устрою України
71 Державний устрій України у період її автономії у другій половині 17 ст.
72 Державний устрій Козацько-гетьманської держави Державний устрій України за Березневими статтями 1654 р.
73 Суспільний лад Лівобережної України у період обмеження її автономії у 18 ст.
74 Суспільний лад Лівобережної України у період її автономії у другій половині 17 ст.
75 Суспільний лад Лівобережної України за Березневими статтями 1654 р.
76 Суспільний лад Козацько-гетьманської держави
77 Перерозподіли території України між іноземними державами
78 Державний устрій західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії
79 Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії
80 Загарбання західноукраїнських земель Австрійською монархією і Угорським королівством і австро-угорська колоніальна політика
81 ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918-1923 рр.)
82 ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр.
83 Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої Центральні органи державної влади і управління
84 Суспільний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої
85 Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ
86 Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої
87 Українська Народна Республіка за правління Директорії Встановлення влади Директорії
88 Падіння УЦР
89 Державний устрій і право Української Народної Республіки
90 Утворення Галицько-Волинського князівства
91 Утворення Української Центральної Ради.
92 Повідомлення на тему: «Гетьмани Ю.Хмельницький, П.Тетеря, І.Брюховецький»
93 Данило Галицький
94 Повідомлення на тему: «Трипільська культура та її історичне значення»
95 Реферат з історії України на тему: «Діяльність товариства «Просвіта» в Україні»
96 КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОЧИМА ІНОЗЕМЦІВ ХV-ХVII СТ.
97 Реферат на тему: “Виникнення та розвиток міста Кам’янця-Подільського”
98 Реферат: "Слободжанщина"
99 Повідомлення на тему: «Причини розпаду Київської Русі»
100 Реферат з історії України на тему: «Політичні партії України»
101 Україна в період перебудови (1985—1991 pp.). Перебудова
102 Курсова робота: "Козацтво"
103 Повідомлення на тему: «Зовнішня політика Київської Русі»
104 Реферат з історії України на тему: «Запорізька Січ в XVIIстолітті»
105 Повідомлення на тему: «ДОІСТОРИЧНІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»
106 Повідомлення на тему: «Гетьман Петро Дорошенко»
107 Реферат з історії України на тему: «Колективізація і голодомор 1932-1933рр. на Поділлі»
108 Повідомлення на тему: «Галицьке та Волинське князівство. Діяльність князя Романа та Данила»
109 Повідомлення на тему: «Діяльність Івана Виговського»
110 Холодна війна
111 Формування державності у східних слов‘ян.
112 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З Історії України. Тема: Україна в другій половині ХVІІ століття.
113 Українська вишивка . Рушники.
114 СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
115 “Симон Петлюра”
116 Галицько-Волинське Князівство
117 Неокласицизм та класицизм.
118 Народно-визвольна війна 1648-1654 р.р. та історичні передумови входження України до складу Російської держави.
119 Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України
120 Конституції України
121 еферат з економічної історії на тему: Економічне становище на українських землях під час козацької доби.
122 Реферат з історії України на тему: “Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період”
123 РЕФЕРАТ по історії держави і права зарубіжних країн на тему: “ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ”
124 Гетьманщина
125 Реферат на тему: "Березневі статті Богдана Хмельницького"
126 Реферат на тему «БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ »
127 Реферат на тему: Революційний період в Україні 1905-1907рр.
128 РЕФЕРАТ На тему: “ЗУСИЛЛЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В СТВОРЕННІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939 РОКУ ТА ЇХ СУЧАСНІ ОЦІНКИ”.
129 Стародавні філософи
130 Паризька мирна конференція та українське питання на ній. Версальський договір.
131 Козацтво
132 ДЕРЖАВА СКІФІВ
133 Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст.
134 ТЕМА: "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ."
135 Екзаменаційні білети
136 Михайло Петрович Старицький
137 Контрольна робота на тему: Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя.
138 Михайло Грушевський
139 Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР
140 РЕФЕРАТ: СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ
141 Образотворче мистецтво і архітектура на України в XVI – XVIII ст
142 Контрольна робота з предмету "Історія України" на тему: Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
143 Історична спадщина Гуго Гроція
144 Курсова робота: Створення Організації Об’єднаних Націй
145 Порівняйте плани двох військово-політичних блоків: Антанти та Троїстого союзу, щодо України напередодні І світової війни. Розкрийте перебіг воєнних дій на території України.
146 ТРАГЕДІЯ І ПОДВИГ НАРОДУ У ВІЙНІ 1941—1945 рр.
147 Реферат: ”Трагедія голоду 1933”
148 Рефератна тему: “Культура в Україні в другій половині 40-х – першій половині 50-х років ХХ століття”
149 Олександр II
150 Метафора
151 Культура України
152 НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА ПВІДЕННОЇ УКРАЇНИ У 20-ті–30-ті РОКИ ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ.
153 Трипільська культура
154 РЕФЕРАТ на тему «Державотворчість І. Мазепи. Міфи і реалії.»
155 РЕФЕРАТ на тему “Густав І Адольф і перехід до армії Нового часу”
156 Реферат на тему: Діяльність УПА
157 Реферат на тему: “Історичні корені української національної символіки”
158 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З історії Укрїни на тему: Гетьман І. Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади.
159 Політичні партії на прикінці грамодянськой війни.
160 Наука, як основна галузь Української культури.
161 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “Історія України” На тему: “Запровадження християнства на Русі”
162 РЕФЕРАТ з ораторького мистецтва на тему: “ М.Туллій Ціцерон – вершина римського красномовства.”
163 ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО EТНОСУ
164 Етнографічне районування України
165 ЕТНІЧНІ ТА ГEОГРАФІЧНІ НАЗВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗEМЛІ
166 АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ УКРАЇНЦІВ
167 План-конспект Донбас в роки другої світової війни
168 ІІІ період ВВВ. Визволення України від фашистсько-німецької окупації (1943-1944)
169 Розгром Японії
170 Деколонізація
171 Походження і значення слова “Русь”
172 Історичні терміни
173 Реферат на тему: Життя і діяльність родини Корнелюків
174 Ассірійська держава
175 Вавілонське царство
176 Урартська держава
177 Київська Русь
178 РЕФЕРАТ на тему: "Біографія М.С. Грушевського"
179 Підготовка й початок повстання. Богдан Хмельницький.
180 Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI-перша половина XVII ст.)
181 Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
182 РЕФЕРАТ на тему: “Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка”
183 Реферат на тему: "Становлення Української Православної Церкви"
184 РЕФЕРАТ "Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна»"
185 ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 50-Х – 60-Х РОКАХ
186 Кирило-Мефодіївське товариство
187 Реферат з історії України: «Іван Мазепа та його епоха »
188 Запорізькі козаки
189 "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ."
190 Реферат з економічної історії на тему: Економічне становище на українських землях під час козацької доби.
191 Контрольна робота: Народні повстання кінця XVI на початку XVII століть на Україні
192 РЕФЕРАТ по історії держави і права зарубіжних країн на тему: “ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ”
193 Сербський край Косово і Метохія: історія та сучасність
194 Життя і політична діяльність Петра Кононовича Сагайдачного
195 Контрольна робота з історії України ТЕМА. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту.
196 Екзаменаційні білети з історії
197 Реферат На тему: «Історія збройних сил України. Їх участь у Великій Вітчизняній війні.»
198 Голод 1946-1947 років в Україні
199 Зародження державності у східних слов'ян.
200 Р Е Ф Е Р А Т на тему: Литовські статути – пам’ятки національного законодавства
201 Історичний портрет Олекси Довбуша.
202 Повідомлення: СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ У 50-Х - 60Х РОКАХ
203 Реферат: "Соціальні відносини у Давньоруській Державі"
204 Реферат: "Економічне життя Київської Русі"
205 Повідомлення: ФІНАНСИ, КРЕДИТ, ДОБРОБУТ УКРАЇНИ У 50-Х – 60-Х РОКАХ ХХ СТ.
206 Реферат: "УПА в роки Великої Вiттчизняної Вiйни"
207 Реферат на тему: Революційний період в Україні 1905-1907рр.
208 Реферат: “Виникнення і розвиток Давньоруської держави”
 

Яндекс.Метрика >